Page 4 - Dišpet
P. 4

  DIŠPET
 NELA SERVANTES PAMUKOVIĆ: DIŠPET – zbirka priča, anegdota i Servantesa Umnica
IZDAVAČ:
M-Print, www.m-print.hr
SUIZDAVAČ:
ProvidencaBnM, Biograd na Moru
providencabnm@gmail.com, https://www.facebook.com/NelaiDarko/
GLAVNI UREDNIK: Stjepo Martinović SURADNIK UREDNIKA: Diana Ilić Turković RECENZENT: Stjepo Martinović
GRAFIČKI DIZAJN I NASLOVNICA: Ivan Baljkas ZA IZDAVAČA: Darko Turković
PRIPREMA, TISAK I UVEZ: M-Print, www.m-print.hr
Copyright © Nela Servantes Pamuković, studeni 2019.
Copyright © za hrvatsko izdanje ProvidencaBnM i Nela Servantes Pamuković, Zagreb, studeni 2019.
Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove knjige ne može se objaviti ni pretisnuti bez suglasnosti autora, nakladnika i vlasnika autorskih prava.
ISBN: 978-953-59123-9-2 CIP
 2
   2   3   4   5   6