Page 12 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 12

prof. dr. sc. Vinko BELAK
 1.8. Tko je otkrio prijevare? 39 1.9. Potrebe za forenzičnim računovodstvom i poslovnom forenzikom 40 1.10. Djelokrug forenzičnog računovodstva 41 1.11. Znanja i vještine potrebne u forenzičnom računovodstvu 43 1.12. Podjela računovodstvenih forenzičara i vrste njihovih usluga 45
1.12.1. Vrste računovodstvenih forenzičara ovisno o namjeni
i vrsti posla koji obavljaju 45
1.12.2. Tko su potencijalni komercijalni računovodstveni forenzičari? 48
1.12.3. Najčešće usluge (aktivnosti) poslovnih forenzičara 49 1.13. Obrazovanje u području forenzičnog računovodstva 50 2. Pravna regulativa u borbi protiv prijevara 59 2.1. Sarbanes-Oxley Act (SOX)-2002 u američkoj pravnoj regulativi 59
2.2. Definicija prijevare u Kaznenom zakonu RH i najvažnije metode utvrđivanja štete 61
2.2.1. Opća definicija prijevare 61 2.2.2. Definicija računalne prijevare 62 2.2.3. Prijevara u gospodarskom poslovanju 63
2.3. Ostale pravne norme u borbi protiv prijevare
i drugih gospodarskih kaznenih djela u Hrvatskoj 67
2.3.1. Opis načina počinjenja kaznenog djela, definiranje krivnje
i pretraga prema odredbama Kaznenog zakona 67
2.3.2. Sadržaj krivnje, namjera i oduzimanje imovinske koristi 70
2.3.3. Protuzakonita pretraga, neovlašteno snimanje
i neovlašteno prisluškivanje 72
2.3.4. Računalno krivotvorenje prema odredbama Kaznenog zakona 73 2.3.5. Povreda prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma 74 2.3.6. Lihvarski ugovor, iznuda, ucjena i prikrivanje djela 75 2.3.7. Krivotvorenje vrijednosnih papira 76
2.4. Pranje novca (Money Laundering) 77 2.5. Zlouporaba stečaja (bankrota) 81 2.6. Obmanjivanje kupaca 83 2.7. Utaja poreza i drugih davanja 84
X

   10   11   12   13   14