Page 13 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 13

POSLOVNA FORENZIKA I FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO
 2.8. Ne vođenje ili neuredno vođenje trgovačkih i poslovnih knjiga 86
2.9. Nesavjesno gospodarsko poslovanje i zlouporaba ovlasti
u gospodarskom poslovanju 88
2.10. Sklapanje štetnog ugovora i praktične dvojbe 89
2.11. Primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju 91
2.12. Dogovor i udruživanje za počinjenje kaznenog djela 94
2.13. Pronevjera novca, vrijednosnih papira
ili drugih pokretnih stvari 95
2.14. Što forenzičari i menadžeri trebaju znati o posebnim dokaznim radnjama u slučaju težih kaznenih djela prijevare; Kad se mogu prisluškivati i snimati telefonski razgovori? 96
3. Institucije i organizacije za borbu protiv prijevara i korupcije 101
3.1. Institucije i organizacije za borbu protiv prijevara
i korupcije u Republici Hrvatskoj 101
3.1.1. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog
kriminaliteta - USKOK 101
3.1.2. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske - DORH 104
3.1.3. Odjeli Ministarstva financija za nadzorne aktivnosti 106 3.2. Međunarodne organizacije za borbu protiv prijevara i korupcije 110 3.2.1. OLAF – Office EuropÉen de Lutte Anti-Fraude 110 3.2.2. Mreža AFCOS – Anti Fraud Coordinating Structures 112
3.3. COSO – Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission 114
4. Prethodne pripreme za forenzična istraživanja 117
4.1. Ciljevi i svrha forenzične analize 117 4.2. Načini i polja djelovanja forenzičara 118 4.2.1. Načini djelovanja forenzičara 118 4.2.2. Polja djelovanja forenzičara 119 4.3. Prethodna priprema forenzičara 120
4.4. Prethodna priprema podataka iz financijskih izvještaja
za forenzičnu analizu 122
4.4.1. Prihodi, rashodi i dobit (gubitak) od poslovnih aktivnosti 122 4.4.2. Prihodi, rashodi i dobit (gubitak) od financijskih aktivnosti 125
XI


   11   12   13   14   15