Page 14 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 14

prof. dr. sc. Vinko BELAK
 4.4.3. Izvanredni prihodi, rashodi i dobit (gubitak)
s aspekta forenzičnih istraživanja 126
4.4.4. Značaj poslovne dobiti i razlike u odnosu na druge
vrste dobiti u forenzičnim ispitivanjima 128
4.5. Prethodne pripreme za forenzičnu analizu novčanih tijekova 130
4.5.1. Značaj informacija o novčanim tijekovima
u forenzičnoj analizi 130
4.5.2. Forenzični testovi prihoda pomoću novčanih tijekova 131
4.5.3. Praktični primjer otkrivanja lažiranog prihoda u veleprodaji testiranjem odnosa prihoda i priljeva 135
5. Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje 141
5.1. Početna teorijska zamisao svrhe i primjene
kreativnog računovodstva 141
5.2. Kako je “kreativno računovodstvo” u praktičnoj primjeni
postalo “manipulativno računovodstvo” 142
5.3. Današnje definicije kreativnog računovodstva 142
5.4. Motivi primjene kreativnog računovodstva 144
5.5. Područja zlouporabe kreativnog računovodstva 146
5.6. Najčešće manipulacije financijskih izvještaja
primjenom „kreativnog računovodstva“ 148
5.6.1. Manipulacije troškovima i rashodima 151
5.6.2. Manipuliranje prihodima 153
5.6.3. Manipuliranje rezerviranjima (cookie jar reserves) 156
5.6.4. Stvaranje nerealne aktive - kapitalizacija tekućih troškova 160
5.6.5. Agresivna revalorizacija radi poboljšanja slike
o solventnosti i smanjenja dojma o visokim zaradama 162
5.6.6. Skrivanje obveza 163
5.6.7. „Isisavanje“ novca iz poduzeća 164
5.6.8. Složene transakcije 165
5.6.9. Krađa gotovine 165
6. Temeljni pristupi u forenzičnim istraživanjima,
etika forenzičara i procjena rizika od prijevare 171
6.1. Temeljni pristupi u forenzičnim istraživanjima 171
XII

   12   13   14   15   16