Page 15 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 15

POSLOVNA FORENZIKA I FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO
 6.1.1. Deduktivni pristup nasuprot induktivnog pristupa
u forenzičnim istraživanjima 171
6.1.2. Preventivno forenzično istraživanje nasuprot
forenzičnom istraživanju prijevare 173
6.1.2.1. Temeljni pristup u preventivnom forenzičnom istraživanju 173
6.1.2.2. Temeljni pristup u forenzičnom istraživanju prijevare 175 6.2. Profesionalna etika forenzičara 178 6.3. Procjena rizika od prijevare: tri kategorije rizika (trokut prijevare) 179 6.4. Glavni indikatori prijevare (Red flags) 183
7. Analitički postupci, tehnike i modeli u forenzičnim istragama 185
7.1. Osnovni ciljevi i vrste analitičkih postupaka
u forenzičnim istragama 185
7.2. “Data mining” tehnike i modeli u forenzičnom računovodstvu 189
7.2.1. Ciljevi primjene „data mining“ tehnika u forenzičnom računovodstvu 189
7.2.2. Benfordov zakon u otkrivanju lažiranih transakcija 190 7.2.2.1. Osnovne pretpostavke primjene Benfordovog zakona 190 7.2.2.2. Podrijetlo Benfordovog zakona 191 7.2.2.3. Benfordov zakon primijenjen u forenzičnom istraživanju 193 7.2.2.4. Primjer otkrivanja prijevare pomoću Benfordove analize 197
7.3. Analitičke tehnike u forenzičnom računovodstvu 197
7.3.1. Otkrivanje manipulacija prihodima i rashodima
koje se izvode radi ujednačavanja dobiti po godinama primjenom tabelarnih prikaza i horizontalne analize 198
7.3.2. Konstruiranje forenzičnih pokazatelja za detekciju
skrivene dobiti primjenom analize odnosa 203
7.3.2.1. Opća forenzična analiza moguće skrivene dobiti 204
7.3.2.2. Forenzični pokazatelji za detekciju stavki
na kojima je skrivena dobit 206
7.3.3. Konstruiranje forenzičnih pokazatelja za detekciju
skrivenog gubitka primjenom analize odnosa 218
7.3.3.1. Opća forenzična analiza mogućeg skrivenog gubitka 218
7.3.3.2. Forenzični pokazatelji za detekciju stavki
na kojima je skriven gubitak 219
XIII
   13   14   15   16   17