Page 16 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 16

prof. dr. sc. Vinko BELAK
 7.4. Forenzična analiza realnosti revalorizirane dugotrajne
materijalne imovine i moguće manipulacije 225
7.4.1. Forenzična analiza grubih manipulacija u području
revalorizacije dugotrajne materijalne imovine 226
7.4.2. Ocjena realnosti revalorizirane aktive 233
7.5. Beneishev model procjene mogućeg stupnja manipulacija
u financijskim izvještajima: korištenje analize odnosa
u forenzičnim procjenama 237
8. Forenzična analiza zaliha 249
8.1. Forenzična analiza i testovi usklađenosti zaliha u veleprodaji 249
8.1.1. Primjer stanja i kretanja robe u veleprodaji
kad nema otpisa zaliha 249
8.1.2. Testovi usklađenosti zaliha u veleprodaji u slučaju
kad je bilo vrijednosnih usklađenja u smislu otpisa zaliha 252
8.2. Forenzična analiza i testovi usklađenosti zaliha
u proizvodnoj djelatnosti 255
9. Preventivna forenzična analiza vanjskih partnera 263
9.1. Forenzična analiza poslovnih ugovora 263
9.2. Procjena financijskog položaja poslovnih partnera
i prognoziranje budućih rezultata 264
9.2.1. Altmanov Z-Score prognostički model opasnosti od propasti 265
9.2.2. Altmanov EMS model 267
9.2.3. Business Ekscellence Index (BEX - Indeks)
− pokazatelj poslovne izvrsnosti 269
9.2.4. Argentijev model prognoziranja opasnosti
od neuspjeha ili propasti 274
9.2.5. Europski model procjene poslovne izvrsnosti tvrtki
(EFQM Excellence Model) i konstrukcija Forenzičnog
modela procjene poslovne izvrsnosti (FEFQM modela) 280
10. Utjecaj revalorizacije dugotrajne materijalne imovine
na forenzičnu analizu financijskih odnosa 289
10.1. Potrebe provedbe revalorizacije dugotrajne
materijalne imovine i mjerodavni propisi 290
10.2. Definiranje problema 291
XIV   14   15   16   17   18