Page 17 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 17

POSLOVNA FORENZIKA I FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO
 10.3. Rezultati poslovanja i bilanca na kraju godine bez primjene revalorizacije imovine 293
10.4. Početna bilanca nakon revalorizacije imovine, rezultati
poslovanja i bilanca na kraju godine s primjenom modela revalorizacije dugotrajne materijalne imovine 294
10.5. Utvrđivanje razlika u stavkama između financijskih
izvještaja u kojima nije provedena revalorizacija imovine
i izvještaja u kojima je provedena revalorizacija imovine 301
10.6. Neophodne korekcije najvažnijih pokazatelja uspješnosti
kako bi se postigla usporedivost mjera 303
10.6.1. Mjerenje profitabilnosti 303 10.6.1.1. Profitna marža 303 10.6.1.2. Povrat na investirano 304 10.6.1.3. Ekonomski profit (Economic Profit - EP) 305 10.6.1.4. Preostali profit (Residual Income - RI) 306
10.6.2. Mjere likvidnosti 308 10.6.3. Mjere solventnosti 308 10.6.3.1. Stupanj zaduženosti 308 10.6.3.2. Udjel tuđeg kapitala 309 10.6.3.3. Odnos ukupnih obveza i kapitala 310 10.6.3.4. Koeficijent financijske stabilnosti 310 10.6.3.5. Financijska snaga 311 10.6.4. Mjere aktivnosti 312 10.6.4.1. Koeficijent obrtaja imovine 312
10.7. Neophodne korekcije Altmanovog Z-score modela u slučaju revalorizacije dugotrajne materijalne imovine 312
10.8. Neophodne korekcije BEX modela u slučaju revalorizacije dugotrajne materijalne imovine 314
10.9. Neophodne korekcije pokazatelja Beneishevog modela
u slučaju revalorizacije dugotrajne materijalne imovine 314
11. Zaključak 317 12. Literatura 319
XV


   15   16   17   18   19