Page 4 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 4

©Copyright 2011. BELAK EXCELLENS d.o.o.
10000 Zagreb, Graščica 7d Prodaja: 01/2332 690 E-mail: vbelak@efzg.hr
Za nakladnika direktor:
prof. dr. sc. Vinko BELAK
BIBLIOTEKA EXCELLENS Glavni urednik:
prof. dr. sc. Vinko BELAK ISBN 978-953-55423-2-2
Recenzenti:
Prof. dr. sc. Ivan Pavić Prof. dr. sc. Marin Buble
Grafička priprema:
EDIT d.o.o. Zagreb, Vlaška 64/III
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem: 762779
   2   3   4   5   6