Page 5 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 5

Predgovor autora
Ova knjiga je napisana za potrebe diplomskog i poslijedi-
   plomskog studija financijsko računovodstvene forenzike
p
 pri Sveučilištu u Splitu na Sveučilišnom studijskom cen-
p
 t
orenzične znanosti, koji je osnovan 2010 godine. Pored toga
t
a
f
r
r
u
z
u
z
a
f
 ona je namijenjena svim profesionalnim ekspertima koji se bave ili se namjeravaju baviti financijsko računovodstvenom forenzikom.
Ovo je prva knjiga iz financijsko računovodstvene forenzike na ovim prostorima. U Americi, koja je kolijevka forenzičnog računo- vodstva, prva knjiga iz forenzičnog računovodstva je napisana još 1982 godine (Dykeman, F.C.,1982). To znači da postoji razlika u teo- riji i praksi forenzičnog računovodstva od 30 godina. Jedan od cilje- va ove knjige je što brže prevladati tu razliku.
Još davne 1953 godine, Max Lourie je savjetovao poslovnim školama i sveučilištima u Americi da uvedu predmete iz forenzič- nog računovodstva. Međutim, Lourie je ipak bio malo ispred svog vremena pa se to nije tada dogodilo nego puno kasnije. Slično kao Max Lourie i ja sam prije pet šest godina pokušao predložiti sličnu stvar ali nije bilo značajnijeg interesa. Pravi interes se pojavio tek 2009 godine kad je stvorena povoljna klima za borbu protiv prijeva- re i korupcije u Hrvatskoj.
Tada smo Dr. sc. Vlado Brkanić i ja u organizaciji RRiF-a, odr- žali seriju seminara na temu forenzičnog računovodstva. Semi- nare su slušali budući komercijalni forenzičari i najbolji eksperti
III   3   4   5   6   7