Page 7 - Poslovna forenzika i forenzično računovodstvo
P. 7

POSLOVNA FORENZIKA I FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO
 Zbog toga, primjena forenzičnog računovodstva u prevenciji i osudi prijevare treba biti postavljena na optimum a ne u ekstremne točke. To znači da forenzičari moraju biti izrazito talentirani kako bi postigli taj optimum koji se ne može propisati zakonima.
Ostaje da se zahvalim mojim recenzentima, Prof.dr.sc. Ivanu Paviću, rektoru Sveučilišta u Splitu, koji je pokretač osnivanja stu- dija iz financijsko računovodstvene forenzike i Prof.dr.sc. Marinu Bubli, legendarnom profesoru organizacije i menadžmenta.
U Zagrebu, ožujak, 2011.
V


   5   6   7   8   9