Page 8 - Put natrag
P. 8

ŽIVOTOPIS
Mate Ćapin - Bunker, rođen sam u švedskome gradu Karlshamnu 1968. godine. Roditelji, pok. Petar i maj- ka Marija podrijetlom su iz Zmijavaca, Imotska kraji- na. Završio sam devet razreda Osnovne škole i za- nat elektro struke. Potom sam odustao od planiranog studija elektrotehnike, nakon odluke da se priključim Zboru narodne garde Republike Hrvatske.
Čitam, pišem i komuniciram na svim skandi- navskim jezicima, uz solidno znanje englesko- ga i njemačkoga. U svojoj novoj domovini pro- šao sam vojnu obuku prije dragovoljnog odlaska u Domovinski rat - 15. studenoga 1991. godine.
Ratni put počeo sam u 115. pričuvnoj briga- di Hrvatske vojske, u ID satniji, a potom sam prešao u bojnu "Zrinski" - koja će kasnije s dru- gim sastavnicama prerasti u 1. Hrvatski gardijski zdrug. U boju sam bio do 1. travnja 1994. godine.
Nakon povrtaka iz rata oženio sam Šveđanku, s ko- jom imam troje dijece. Kćerke su na sveučelištu u Švedskoj, a sin je srednjoškolac. Osim čitanja, hobiji su mi šport i život u prirodi i s njom. Strastveni sam ri- bič, koji gotovo redovito ulov vraća u matično stanište.
Tijekom studija koji sam upisao po povratku u Šved- sku radio sam klesarske poslove. Završio sam stu- dij sociologije na sveučilištu u Lundu. Kao prosvjet- ni djelatnik predavao sam socijologiju i filozofiju, a po potrebi i engleski jezik (od sedmog do devetog razreda Osnovne škole). Paralelno sam studirao socijali rad, pedagogiju i studije socijalnih politika.
Tijekom profesionalnog rada obavljao sam dužnost rav- natelja Azilantskog centra (Camp Galaxen, za dvjesto
105   6   7   8   9   10