Page 29 - Obitelji s ljubavlju
P. 29

−Hvahvahvahvallllaa hvala,ssssadad adasadav vv išišiševišennnnne trtrebeb amamtrebam netrebam, v v v v eć s s s am sam g g g g ot ot ot ov gotov.
Na to se cijeli razred grohotom smije, jer je vic kao smije- šan da poludiš, a i ja sam svako malo usran, iako ustvari traje rat i situacija uopće nije smiješna. Ja nakon tog ruganja obavezno odjurim u svoje skrovište među svoje predobre lutalice da im pjevam “Hrvatine” dok mi suze ne prestanu teći.
Više neću pisati jezikom mucavaca, jer bi nam to produžilo knjigu unedogled, a kao što već znate, kad pišem, ne mucam.
I tako sam ja često zaglavio u skrovištu, a kako sam još uvi- jek bio u potrazi i za onim vezama u svim smjerovima, a sa svr- hom zatvaranja škole u ratno doba, moja su izbivanja i moj trud bili zamijećeni, a kad god bi se nešto u vezi sa mnom zamijetilo, onda bi se na to obavezno upozorilo i moju staru: da joj se mali cijele dane skiće, da ga već dva dana nema u školi i tako dalje, a kako mama nije imala pojma i nije znala pravi odgovor, opet smo se uputili doktoru. Doktor je mami odgovorio da se nepotreb- no brine, da je sa mnom sve u najboljem redu i da je to sasvim normalno da se okolo smucam i skitaram i da mucam jer mi je tata tako iznenada otišao u rat i da će sve to prestati kao rukom odnešeno kad se stari vrati, što mi je također prepisao na recept.
***
Pitagora me i dalje istim žarom mučio matematikom kao i prije mucanja i sve jednako izmišljao nekakve nerješive zadatke da mu ih ja prvi riješim, kad on ne zna, pa da se onda pravi važan okolo po školi i u drugim razredima.
Ja sam, za ono vrijeme i za svoj uzrast, strahovito puno znao na primjer o kanarincima, slijepcima, liftovima, nogometu, šnap- su, ali mi to nije bilo od neke velike koristi budući da je malo što
29   27   28   29   30   31