Page 38 - Obitelji s ljubavlju
P. 38

što bi Sljepku onda otežalo kretanje do te mjere da bi samo za- čuđeno sjedio i ne bi se usudio pomaknuti, budući da stvari ne tuguju glasno kad nisu svaka u svom staništu, a on se, kao što je već višekratno naglašeno za slijepce, kreće slušno.
Našao sam ga na uobičajenom mjestu i nakon što smo se prepoznali i razveselili jedan drugome, navalio sam na bombone. Poslije sam još odjurio u skrovište do lutalica jer mi je pružena utjeha bila nedostatna, zbog tvrdih i ljutih mentol bombona koje nisam baš previše volio. Stara je doma spremala večeru i brinula se gdje sam, kao i uvijek kad je vrijeme večere, ali bez ikakva razloga jer ja sam tu, a pravo je pitanje gdje je naš stari.
***
Dragocjenosti su i dalje nestajale iz naših stanova za vri- jeme svake uzbune, a kako smo policiji svojim zanovijetanjem dodijali do te mjere da više nisu htjeli ni slušalicu dizati kad smo ih mi zvali, a na kraju su i telefon isključili, tako smo se, htjeli-ne htjeli, morali sami organizirati, tj. samoorganizirati u smislu otu- đenosti predmeta bez ikakve materijalne nadoknade i pokušati po svaku cijenu uloviti tu lopinu. Ja sam predložio da kućni savjet nabavi psa koji bi za prvu ruku mogao biti smješten u našem stanu jer moja stara nema ništa protiv tog prijedloga, budući da nema pojma ni o kakvom prijedlogu i budući da mi je stari u ratu, pa sad u neboderu ima više mjesta, a poglavito u našem stanu, a kako je očito da se radi o opakom i drskom lopovu, nikako se ne bi smjelo nabavljati psa manjeg od bernardinca, ili ptičara, ili možda oba. Svakako i ptičara, jer sam stanare morao upozoriti da svrake, ptice iz porodice gramzivica, kradu dragocjenosti u svakoj mogućoj prilici i odnose u svoja gnijezda, pa se onda tu- đim perjem kite. Ili da skoknem do šintera, po Gugija, ako mi ga još uvijek čuvaju, koji bi sigurno bez pogovora bio spreman sam
38


   36   37   38   39   40