Page 41 - Obitelji s ljubavlju
P. 41

đer dvaput zaključao. Još uvijek sam sav zadihan teško disao jer mora da su ono bile sasvim obične a ne prsne karamele.
Stare opet nije bilo doma jer su ovi iz gradskog uzbunji- vačkog udruženja tulili s tim sirenama po svom nahođenju i bez ikakve muzičke naobrazbe, ne vodeći pritom nikakvog, ali baš nikakvog računa o tome jesu li se građani vratili s posla, pa su ljudi čamili raštrkani po gradskim skloništima bez ikakve veze s mjestom prebivališta. I evo zbog tako loše organizacije zastraši- vanja i zbunjivanja, ostao sam bez večere i još sam k tome i do- bar dio noći odćorio u zahodu, sve dok me unezvjerena od brige i panike, da gdje sam, stara nije slučajno pronašla i probudila kad joj se po noći točno u tri sata jedanaest minuta i pedeset devet sekundi pripišalo. Moram vam reći da je čuka pravi kronometar, ide sama i bez pitanja i još si pritom u mraku osvjetljava put.
41
   39   40   41   42   43