Page 76 - Obitelji s ljubavlju
P. 76

Sljepko mi se počeo malo čudno ponašati, ali to me više nije toliko peklo kao onda kad me najurio s dvanaestog kata. Navod- no će otići nekamo gdje slijepce više cijene, jer se kod nas malo razočarao, a mislim da je spomenuo Švedsku, Finsku ili Sjeverni pol, jer tamo je preko šest mjeseci noć, pa ti je pola godine čisto svejedno jesi li slijep ili nisi jer su onda slijepi i oni kraj zdravih očiju, a ovi naši pravi slijepci, koji cijeli život ništa drugo ne rade nego se upravo pripremaju i vježbaju za jednu takovu situaciju, tamo su kao navinuti i u nenadoknadivoj su prednosti pred osta- lim invalidima upravo zbog te svoje noćne iskoristivosti, tako da ih se tamo koristi isključivo kao turističke vodiče. Meni je iskreno bilo žao da će mi otići, ali ja tu ništa nisam mogao, pa sam mu samo poželio sretan put. Zar sam mu mogao poželjeti da, nedajbože, progleda sad kad je konačno stekao sve uvjete da upravo zbog svoje mane bude u prednosti pred svim tim sjever- njacima. Ako ne zna kud će s reflektoricom, neka mi je slobodno ostavi, da nije sama i da je ja stalno podsjećam na njega. Reče da će je ipak zadržati, jer još uvijek se nada da će jednom progledati.
A kog se onda vraga gura na sjever? ***
Sirene su sve manje tulile, rat je protjeran daleko od mog grada, a starog su u međuvremenu vratili, što mi nismo znali, u okolicu Zadra. Taj zna uživati, cijelo je vrijeme na moru, a mi se ni toplica, na sreću, nismo uspjeli dokopati.
76   74   75   76   77   78