Page 10 - Odrastanje
P. 10

interesirao, pa je potanko ispitao da odakle i kamo putujemo, kome, zašto i sva ostala pitanja za koja su nas učili da djete nepoznatom odraslom nema što odgovarati, što je Brc naravno zaboravio, a uvijek se pravi da sve zna, i kad je odgovorio kako nam se zove tata, striček je rekao:
- O, pa Vaš tata je Ličan!? -
- Nije naš tata nikakav ličan, naš tata je profesor! -
što je mnoge, iz nekog razloga, nasmijalo i poslije se pre-
pričavalo i iskrivljavalo, kao što odrasli sve iskrivljuju, pa kad sam već jedanput odrastao vratilo se u obliku:
- da da li zna da je Štef peder,
- da nema pojma, da je njemu rekao da je električar.
Kad je striček željezničar otišao, onda je striček kondukter
ponovno došao, a on uvijek dođe kad ga ne tebaš, ili nemaš kar- tu, i mama je morala zato nešto nadoplatiti radi nekakve zabu- ne, što je ona krivo mislila za dječju kartu, a zvalo se kazna, pa smo mi na presjedanju ostali bez sladoleda, kojeg nam je mama prije puta obećala, a po svemu sudeći izgleda da ga je pojeo baš onaj kondukter, što sam ja odmah odlučio postati kad narastem.
Kod bake je bilo super, jer njezin mrak nije strašan i ja sam najviše uživao, jer sam spavao s bakom u krevetu i mogao sam se po noći buditi koliko god hoću, nisam morao vrištati i praviti se značajan, niti hodati iz sobe u sobu, osim kad sam jedanput, ili više puta, sve zapišao, pa smo morali ići u kupa- onicu i presvlačiti posteljinu. Da je njoj sad već toga dosta i da neka se izvoli prestati ta luda pidžama toliko znojiti, da bar jednu noć spavamo kao ljudi, jer da joj je već puna kapa izne- nađenja, koja sam ja toliko volio, jer da se ja na nju ne ljutim i na njena iznenađenja kao ona na mene i na moja i da nas samo slobodno i dalje izvoli iznenađivati kao kad smo stigli, a ono pun stol šaumrolna, toliko pun, da se to mora nazvati velikim iznenađenjem.
8
   8   9   10   11   12