Page 27 - Odrastanje
P. 27

koj vodi se jako teško pliva radi dubine koja prelazi tvoju visi- nu, pa se to onda može zvati i ronjenje, a vrlo često i utapanje, što se događa baš plivačima poput mene, koji nemaju dostatnu visinu, ali imaju dostatnu kuražu, što sa mnom nije slučaj. Ja radije čuvam stražu.
Ova teorija rasta i školovanja imala je problem u svezi te- orije rasta zubi i školovanja, jer je inače neobjašnjivo otkuda toliki bez zubi, a već s primjerenom visinom, osim ako nisu zube skrivali otraga da se ne vidi da su nekad išli u školu, kao naša kućna pomoćnica, koja je poslije išla i u večernju ne bi li joj zubi koje je držala straga prešli naprijed ili izrasli novi, a i sva sila onih malih i niskih, a već odraslih s komplet zubalom, ili sa zubalom koje su skupo platili kod zubara, koji jedino vole kad djeca ne idu u školu pa im ne rastu zubi, pa ih djeca zato uopće ne vole, jer se u školu ide za naše dobro, kao uostalom i kod zubara. Ako već morate birati, bolje vam je u školi nego kod zubara, jer škola boli samo kad se sazna za loše ocjene, a zubar uvijek. Kad bi ja mogao birati, ja bi se odlučio za ferije.
- Da da li ja znam da ona specijalka, Alpes, koju svako malo gledamo u željezari, e baš ta, je već kaparena i dolazi doma ako ja krenem u školu i svi ćemo ju voziti podjednako, a ne kao inače, Brc najviše, Sis malo manje, a meni što ostane, što se više iz dva razloga nije moglo odbiti, jer bi mi srce prepuklo od tuge da ju ne dobijemo, a ako me srce ne bi ostavilo, udavila bi me moja rodbina u obliku brata i sestre samo da ih bicikl ne mimoiđe radi nekakvih principa obiteljskog patuljka, principa koji su ionako pogazile sve generacije prije mene i pognute gla- ve krenule u školu, baš kao i ja te jeseni.
Bio je to divan sunčan dan u kojem se cijeli svijet okretao oko mene prvoškolca, od toga da su mi dali da si biram iz kojeg lončića, pa čak i onog sa slikom Micky Mouse-a, ne moram da- nas piti bijelu kavu ako neću, da sam režem i biram, a ne da oni
25


   25   26   27   28   29