Page 96 - Odrastanje
P. 96

jer se ja upravo tako zovem, kad se moje ime prevede na nje- mački, zajedno s prezimenom.
27. 8. Subota. Još 11 dana.
Ponovno sam ležao u ćuzi i to najviše zbog toga jer se da- nas svatko živ petlja u medicinu, pa je tako liječnički konzilij u sastavu major Bratoljub Milenković i poručnik Ljubomir Vida- ković, odlučio da je moja predočena medicinska dokumentacija čista krivotvorina, za razliku od mene koji sam ustrajao na nje- zinoj originalnosti, što je umalo dovelo do arbitraže, gdje bi oni u prvoj instanci bili spremni konzultirati našeg druga kapetana lekara, a ukoliko me to ne bi zadovoljilo, u drugoj instanci bi se išlo na međunarodnu arbitražu, da se vidi kako i pod kojim uvjetima je izdana medicinska dokumentacija iz Stadt klinik Köln i kakve to nadalje veze ima s dr.Višnjom Prpić.
Nisam inzistirao na arbitraži, iako sam objektivno trebao, prvo, jer bi to sve skupa predugo trajalo, a meni se već pomalo žuri doma, i drugo, jer i bez te pravne zavrzlame, valjda ja naj- bolje znam kakvo mi je zdravlje i ne treba meni tu više nikakva prvostepena i drugostepena instanca, pa sam rađe, radi mira u kući i za ljubav našem majoru i poručniku, odležao 10 dana.
28. 8. Nedjelja. Još 10 dana.
Bio sam u gradu, a da pojma nemam zašto?!
29. 8. Ponedjeljak. Još 9 dana.
Ponovno tragedija. Stigao je telegram Stipi Brekalu. umrla ti mama stop dođi hitno kući stop
tata stop
Shrvan iznenadnom viješću i prepun boli i tuge, dok je
tako čekao našeg vodnika u kantini da ga ovaj pusti kući, Stipe je svako malo za dušu pokojnice popio po koju pivu na nečiji račun, tako da je do ručka već jedva stajao na nogama i zapo- činjao kojekakove pjesme, koje gotovo da nisu imale veze s tako tragičnim i tužnim događajem, pa se iz kantine već orilo
94   94   95   96   97   98